Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ο δρόμος προς την Επιτυχία – Emotional Intelligence: the road to success


On 21st February 2012 our Rotaract Club held its third Professional Development for the year on the subject of:

Emotional Intelligence: the road to success

was presented to our club members and our guests on the night by Psychologist, Mrs Christiana Gregoriou.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2012 ο  Όμιλος Rotaract Λευκωσίας οργάνωσε την ομιλία με θέμα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ο δρόμος προς την Επιτυχία

Εισηγήτρια της πιο πάνω ομιλίας ήταν η Ψυχολόγος κα. Χριστιάνα Γρηγορίου,

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια σχετικά καινούρια έννοια που υποστηρίζει ότι οι μη-ακαδημαϊκές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές στην προσωπική και εργασιακή επιτυχία. Τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά, η ικανότητα μας να επιλύουμε συγκρούσεις, η αυτό-ενημερότητα, η ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης σχέσεων, η ικανότητα διαχείρισης του στρες, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η εμπιστοσύνη στον εαυτό και την ομάδα που οδηγεί στη λήψη ρίσκων συνδέονται άμεσα με την εργασιακή εξέλιξη και με την επιτυχία.

Το σεμινάριο περιλάμβανε επεξήγηση της έννοιας ΕΙ, τους τρόπους εκπαίδευσης σε αυτή και το πώς μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική επιτυχία.

Λίγα στοιχεία παραπάνω για την κα. Χριστιάνα Γρηγορίου

Πτυχίο στην Ψυχολογία (ΑΠΘ), μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Θεωρίας της Ψυχανάλυσης και στη Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία (Essex & Roehampton University), εκπαιδεύσεις στην παρέμβαση σε κρίση και τη συμβουλευτική. Εργάστηκε ως καθηγήτρια ψυχολογίας, ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια σε θέματα που αφορούν ενίσχυση αυτοπεποίθησης, διαχείριση άγχους, διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων. Συμμετοχή σε ΜΚΟ που αφορούν τα δικαιώματα παιδιών και νέων αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.